شرکت فیلمسازی و توسعه رسانه ای http://www.planfilm.ir 2017-08-18T01:00:11+01:00 text/html 2016-09-10T09:22:45+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم تبلیغات تلویزیونی پوشش شگفت انگیز اینترنت 2020 http://www.planfilm.ir/post/14 <div align="center"><div align="right"><div align="center"><b>[http://www.aparat.com/v/A0cBQ]</b><br></div><b><br>عنوان:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </b>تیزر تبلیغات تلویزیونی پوشش شگفت انگیز<b> </b>اینترنت 2020 <br><b>صاحب امتیاز:</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="https://www.tci.ir/index.html" target="_blank" title=""> شرکت مخابرات ایران</a><br><b>مدت زمان:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </b>110 ثانیه<br><b>مشخصات:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b> <a href="http://www.planfilm.ir/post/category/4" target="" title="">4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه</a><br><b>توضیحات :&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </b>ایده پردازی،<a href="http://www.planfilm.ir/post/5" target="" title="">جلوه های ویژه تصویری</a> ،ضبط و تولید موسیقی توسط پلان فیلم ،طرح تبلیغات سریالی<br><b>طراح و کارگردان :&nbsp;</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a><br><font color="#000000"><b>عوامل اجرایی:</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><font color="#000000"><font color="#000000">رضا کیانی(بازیگر)</font>، سمیرا کیانی(دستیار کارگردان و برنامه ریز)،محمد نادریان(تیم تولید)،مهراد عربی نژاد(مشاور طرح) <br><b>ایده پرداز:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b> </font> <a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a><font color="#000000"><br></font><b>جلوه های ویژه:</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">استودیو کوروماکی پلان فیلم</a><br><b>موسیقی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">استودیو موسیقی پلان فیلم</a>&nbsp; </div><br></div> text/html 2016-06-06T01:55:53+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم تبلیغات تلویزیونی سرعت شگفت انگیز اینترنت 2020 http://www.planfilm.ir/post/15 <div align="center"><div align="right"><div align="center"><b>[http://www.aparat.com/v/Wx4Ny]<br><br></b></div><b>عنوان:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </b>تیزر تبلیغات تلویزیونی پوشش شگفت انگیز<b> </b>اینترنت 2020 <br><b>صاحب امتیاز:</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="https://www.tci.ir/index.html" target="_blank" title=""> شرکت مخابرات ایران</a><br><b>مدت زمان:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </b>40 ثانیه<br><b>مشخصات:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b> <a href="http://www.planfilm.ir/post/category/4" target="" title="">4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه</a><br><b>توضیحات :&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </b>ایده پردازی،<a href="http://www.planfilm.ir/post/5" target="" title="">جلوه های ویژه تصویری</a> ،ضبط و تولید موسیقی توسط پلان فیلم ،طرح تبلیغات سریالی<br><b>طراح و کارگردان :&nbsp;</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a><br><font color="#000000"><b>عوامل اجرایی:</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </font><font color="#000000">سمیرا کیانی(دستیار کارگردان و برنامه ریز)،محمد نادریان، رضا کیانی(تیم تولید)،مهراد عربی نژاد(مشاور طرح) <br><b>ایده پرداز:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b> </font> <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">اتاق فکر پلان فیلم</a><font color="#000000"><br></font><b>جلوه های ویژه:</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">استودیو کوروماکی پلان فیلم</a><br><b>موسیقی:&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">استودیو موسیقی پلان فیلم</a>&nbsp; </div><br></div> text/html 2015-09-30T09:00:04+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم تیزر جشن فارغ التحصیلی دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز http://www.planfilm.ir/post/9 <div align="center"><iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/9t30r/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" width="426" height="240"></iframe><div align="right"><b><br>عنوان:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </b>تیزر جشن فارغ التحصیلی<a href="http://ucna.ac.ir/" target="_blank" title=""> دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز</a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1442880557/avrvy/1428406//key/ict-hamnet.ir" target="" title=""></a><br><b>صاحب امتیاز:</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://ucna.ac.ir/" target="_blank" title="">دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز</a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1442880557/avrvy/1428406//key/www.tci.ir" target="" title=""></a><br><b>مدت زمان:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </b>400 ثانیه<br><b>مشخصات:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </b><a href="http://www.planfilm.ir/post/4" target="" title="">فول اچ دی با سرعت 30 فریم بر ثانیه</a><br><b>توضیحات :&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </b>فیلم برداری و میکس صدای حرفه ای، به همراه <a href="http://www.planfilm.ir/post/5" target="" title="">جلوه های ویژه تصویری </a>،دارای طرح داستانی<br><b>تصویر بردار :&nbsp;</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a><br><b>تدوینگر :&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a><br><font color="#000000"><b>عوامل اجرایی:</b> &nbsp; رامین علی خواه، مهدی غنی لو(بازیگر)<br></font><b>جلوه های ویژه:</b> &nbsp; <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">استودیو پلان فیلم</a></div><br></div> text/html 2015-09-15T14:00:00+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم تیزر اختتامیه هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات http://www.planfilm.ir/post/3 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/rL3D7]<br><br><div align="right"><b>عنوان:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </b>تیزر اختتامیه&nbsp;<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1442880557/avrvy/1428406//key/ict-hamnet.ir" target="" title=""> هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات</a><br><b>صاحب امتیاز:</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1442880557/avrvy/1428406//key/www.tci.ir" target="" title="">شرکت مخابرات استان اصفهان</a><br><b>مدت زمان:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </b>230 ثانیه<br><b>مشخصات:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </b><a href="http://www.planfilm.ir/post/4" target="" title="">فول اچ دی با سرعت 30 فریم بر ثانیه</a><br><b>توضیحات :&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </b>فیلم برداری و میکس صدای حرفه ای، به همراه <a href="http://www.planfilm.ir/post/5" target="" title="">جلوه های ویژه تصویری </a>،فیلم برداری هوایی<br><b>تصویر بردار :&nbsp;</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#000000"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.mehdikiani.ir" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a></font><br><b>تدوینگر :&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title=""> <font color="#000000">مهدی کیانی</font></a><br><b>جلوه های ویژه:</b> &nbsp; <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">استودیو پلان فیلم</a><a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1442880557/avrvy/1428406//key/www.planfilm.ir" target="" title=""></a></div><br></div> text/html 2015-09-12T03:00:00+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم تیزر افتتاحیه هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات http://www.planfilm.ir/post/2 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/k8Wtf]<br><br><div align="right"><b>عنوان:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </b>تیزر افتتاحیه<a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1442880557/avrvy/1428406//key/ict-hamnet.ir" target="" title=""> هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات</a><br><b>صاحب امتیاز:</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1442880557/avrvy/1428406//key/www.tci.ir" target="" title="">شرکت مخابرات استان اصفهان</a><br><b>مدت زمان:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </b>400 ثانیه<br><b>مشخصات:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </b><a href="http://www.planfilm.ir/post/4" target="" title="">فول اچ دی با سرعت 30 فریم بر ثانیه</a><br><b>توضیحات :&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </b>فیلم برداری و میکس صدای حرفه ای، به همراه <a href="http://www.planfilm.ir/post/5" target="" title="">جلوه های ویژه تصویری </a>، فیلم برداری هوایی<br><b>تصویر بردار :&nbsp;</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a><br><b>تدوینگر :&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a><br><font color="#000000"><b>عوامل اجرایی:</b> &nbsp;&nbsp; محمد نادریان(بازیگر)<br></font><b>جلوه های ویژه:</b> &nbsp; <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">استودیو پلان فیلم</a></div><br><br></div> text/html 2015-09-01T03:00:00+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم اینفوگرافی نخستین رویداد هم نت http://www.planfilm.ir/post/1 <div align="center"> [http://www.aparat.com/v/aybqC]<br><br><div align="right"><b>عنوان:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </b>اینفوگرافی متحرک <a href="ict-hamnet.ir" target="" title="">هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات</a><br><b>صاحب امتیاز:</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="www.tci.ir" target="" title="">شرکت مخابرات استان اصفهان</a><br><b>مدت زمان:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </b>100 ثانیه<br><b>مشخصات:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;</b><a href="http://www.planfilm.ir/post/4" target="" title=""> فول اچ دی با سرعت 30 فریم بر ثانیه</a><br><b>توضیحات :&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</b><a href="http://www.planfilm.ir/post/7" target="" title="">پویانمایی</a> و میکس صدای حرفه ای، به همراه<a href="http://www.planfilm.ir/post/5" target="" title=""> جلوه های ویژه تصویری</a><br><b>انیماتور :&nbsp;</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#000000"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.mehdikiani.ir" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a></font><br><b>تدوینگر :&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#000000"><a href="http://mihanblog.com/blog/post/www.mehdikiani.ir" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a></font><br><b>زمانبندی:</b> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">استودیو پلان فیلم</a></div><br></div> text/html 2015-05-27T12:38:17+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم تیزر جشن جنگ شادی دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز http://www.planfilm.ir/post/11 <div align="center"><div align="right"><div align="center">[http://www.aparat.com/v/OLKZf]</div><b><br>عنوان:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; </b>تیزر جشن جنگ شادی<a href="http://ucna.ac.ir/" target="_blank" title=""> دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز</a><br><b>صاحب امتیاز:</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://ucna.ac.ir/" target="_blank" title="">دانشگاه نبی اکرم(ص) تبریز</a><br><b>مدت زمان:&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; </b>320 ثانیه<br><b>مشخصات:&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; </b><a href="http://www.planfilm.ir/post/4" target="" title="">فول اچ دی با سرعت 30 فریم بر ثانیه</a><br><b>توضیحات :&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </b>فیلم برداری و میکس صدای حرفه ای، به همراه <a href="http://www.planfilm.ir/post/5" target="" title="">جلوه های ویژه تصویری </a>،دارای طرح داستانی<br><b>تصویر بردار :&nbsp;</b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a><br><b>تدوینگر :&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <font color="#000000"><a href="http://www.mehdikiani.ir/" target="_blank" title="">مهدی کیانی</a><br><b>عوامل اجرایی:</b> &nbsp; رامین علی خواه، مجتبی وحدانی(بازیگر)<br></font><b>جلوه های ویژه:</b> &nbsp; <a href="http://www.planfilm.ir" target="" title="">استودیو پلان فیلم</a></div><br></div> text/html 2015-04-03T03:06:04+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم پلان فیلم ارزان تر از همه جا http://www.planfilm.ir/post/8 <br><b>قیمت های ساخت انونس و تیزر را در سال 94 را مقایسه کنید</b><br><br><a href="http://newsite.graphiciran.com/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=7" target="_blank" title="">تعرفه رسمی انجمن گرافیک ایران</a><br><br>تعرفه برخی از شرکت های رقیب<br><ul><li><a href="http://www.anibeen.com/pricing/تعرفه-هزینه-ساخت-تیزر-تبلیغاتی-تلویزیونی" target="" title="">آنی بین</a></li><li><a href="http://nhbpars.com/index.php/our-features/video-and-rasane/tizer-tablighti" target="_blank" title="">نوآوران هنر</a></li><li><a href="http://www.cofa.ir/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=55&amp;Itemid=112" target="_blank" title="">پژواک ایران</a></li><li><a href="http://www.irmov.com/price.html" target="_blank" title="">ای ار موو</a></li><li><a href="http://taha-a.ir/home/page87.aspx?lang=Fa" target="_blank" title="">طاها رسانه</a></li><li><a href="http://persianthought.ir/Price-List/TVC/industrial-movie-price/92-تعرفه-ساخت-فیلم-صنعتی.html" target="_blank" title="">اندیشه پارسی</a></li></ul><br> text/html 2014-03-30T23:36:27+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم 4K http://www.planfilm.ir/post/13 <b>فورکی</b> یک وضوح تصویری استاندارد در <span class="mw-redirect">فیلمبرداری</span> و کارت گرافیک رایانه است. تعداد پیکسل‌های فرمت ۴کی چهار برابر فرمت فول اچ‌دی است. اما استاندارد UHD دقیقا سایز ۳۸۴۰×۲۱۶۰ است. در مقایسه با استاندارد قبلی QHD که 2560x1440 بود، ۴K دقیقا سایز و عمقی ۲ برابررا دارا می باشد. وضوح این <span class="new">فرمت</span> ۴۰۰۰ پیکسل در هر رزولوشن افقی است. یوتیوب سرویسی هست که این فرمت در آن‌ استفاده می‌شود. <img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Digital_video_resolutions_%28VCD_to_4K%29.svg/330px-Digital_video_resolutions_%28VCD_to_4K%29.svg.png" alt="" align="left" border="0" hspace="0" vspace="0"><p>بعد از تولید نمایشگرهای LED و ۳D، نسل جدید تلویزیون ها و صفحه نمایش ها وارد بازار شد. امروزه بیشتر برندهای معتبر مانند ال جی و توشیبا از تلویزیون های ۴K خود رونمایی کرده اند و با ورود برندهای دیگر نظیر پاناسونیک ، سامسونگ و سونی به این عرصه، رقابت در تولید تلویزیون ها و صفحه نمایش های ۴K بیش از پیش داغ شده است. تلویزیون های فول اچ دی با کیفیت ۱۰۸۰p ؛ رزولوشنی برابر با ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل دارند و در استاندارد ۴K این رزولوشن به ۴۰۹۶ در ۲۱۶۰ پیکسل می رسد هم اکنون در تلویزیون های فول اچ دی و دیسک های بلو- ری در دسترس است.</p><br><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>لازم به ذکر است موسسه&nbsp;<b> <a href="www.planfilm.ir" target="_blank" title="">پلان فیلم</a> </b>یکی از پیشگامان استفاده از کیفیت 4K در تولید آثار و محتواهای خود در ایران می باشد.<br></p><p><img src="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%AD_%DB%B4%DA%A9%DB%8C#/media/File:Digital_video_resolutions_%28VCD_to_4K%29.svg" alt="" align="right" border="0" hspace="0" vspace="0"></p> text/html 2014-03-01T05:24:29+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم Time lapse http://www.planfilm.ir/post/12 تصویربرداری <b>گاه‌گذر</b> و یا <b>گاه‌گشتی</b> و یا <b>زمان‌گریز</b>&nbsp; شیوه‌ای است که در آن فرکانس ضبط فریم‌ها در یک سکانس، کمتر از فرکانس مشاهده آنها در همان سکانس است. زمانی که نتیجه کار با سرعت عادی پخش می‌شود، به نظر می‌رسد که زمان با سرعت بیشتری می‌گذرد. <p>مواردی که بیشتر موضوع تصویربرداری زمان‌گریز هستند شامل حرکت ابر، رشد گیاهان، فساد میوه‌ها، پیشرفت ساخت سازه‌ها و تردد مردم در شهرها می‌شود.</p> <p>در این ارتباط در فیلم‌برداری از این اصول برای <b>تُندنمایی </b>و به عنوان جلوه استفاده می‌شود. تندنمایی نوعی جلوه است که در آن فیلم‌برداری با سرعتی کمتر از حد معمول انجام می‌شود و سپس فیلم با سرعت عادی به نمایش درمی‌آید تا حرکات عناصر صحنه بر روی پرده تند به نظر آید.</p> <h2><span class="mw-headline" id=".DA.86.DA.AF.D9.88.D9.86.DA.AF.DB.8C_.DA.A9.D8.A7.D8.B1.DA.A9.D8.B1.D8.AF">چگونگی کارکرد</span></h2> <p>معمولاً فیلم‌ها شامل بیست و چهار فریم در ثانیه هستند. یعنی در هر ثانیه از یک فیلم، بیست و چهار تصویر روی پرده ظاهر می‌شود. در شرایط طبیعی، دوربین بیست و چهار تصویر را در ثانیه ضبط می‌کند. از آنجا که سرعت ضبط و پخش یکی هستند، حرکت تصویر عادی به نظر می‌رسد.</p> <p><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Time-lapse_normal_timeline.svg?uselang=fa" class="image"><img alt="Time-lapse normal timeline.svg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Time-lapse_normal_timeline.svg/800px-Time-lapse_normal_timeline.svg.png" data-file-width="1300" data-file-height="350" height="215" width="800"></a></p> <p><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Time-lapse_undercranked_timeline.svg?uselang=fa" class="image"><img alt="Time-lapse undercranked timeline.svg" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/87/Time-lapse_undercranked_timeline.svg/800px-Time-lapse_undercranked_timeline.svg.png" data-file-width="1300" data-file-height="350" height="215" width="800"></a></p> <p>تغییر در سرعت تصاویر روی پرده از حاصل تقسیم سرعت پخش بر سرعت دوربین محاسبه می‌شود. بنابراین ضبط تعداد کمتری از تصاویر در ثانیه و پخش آن با سرعت بیشتر، به گریز زمان می‌انجامد.</p> text/html 2013-07-21T15:00:00+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم Animation http://www.planfilm.ir/post/7 <div style="float:left; margin-right:10px"> <div class="thumbinner"> <p><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animexample3edit.png?uselang=fa" class="image"><img alt="Animexample3edit.png" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Animexample3edit.png" data-file-width="260" data-file-height="236" height="238" width="262"></a></p> <div class="thumbcaption">پویانمایی توپ جهنده<br> از این شش فریم تشکیل شده‌است<br> و ۱۰ قاب در ثانیه حرکت می‌کند. (زیر)</div> <p><a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Animexample.gif?uselang=fa" class="image"><img alt="Animexample.gif" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Animexample.gif" data-file-width="82" data-file-height="82" height="82" width="82"></a></p> </div> </div> <p align="justify"><b>پویانمایی</b> نمایشِ تُند و پیوستهٔ تصاویری از اثرِ هنریِ <span class="mw-redirect">دوبعدی</span>، یا موقعیت‌های مدل‌های واقعی، برای ایجاد <i><span class="new">توهم حرکت</span></i> است حرکت روان تصاویرِ پویا در پویانمایی‌ها، ناشی از یک خطای دید است که به دلیل پدیدهٔ <span class="mw-redirect">ماندگاری تصاویر</span> پدید می‌آید. پویانمایی می‌تواند در قالب هر دو رسانهٔ آنالوگ مانند فیلم متحرک، نوار ویدیو و یا در رسانه‌های دیجیتال؛ پویانمایی فِلش، ویدیوی دیجیتال ضبط شده و یا "GIF" پویا باشد. برای نمایشِ پویانمایی می‌توان از یک دوربین، رایانه و یا یک پروژکتور با فن‌آوری‌های نو استفاده کرد. رایج‌ترین روش برای نمایش پویانمایی، سینما یا ویدئو است. یک پویانمایی، به دو روشِ سنتی و روش دیجیتال ایجاد می‌شود. <i>اِستاپ‌موشن</i>(به انگلیسی: <bdi lang="en">Stop motion</bdi>) شیوه‌ای از پویانمایی است که در آن با جابجایی و یا تغیرِ مکان، شکل و یا حالتِ اشیاء به صورت دو یا سه بعدی با استفاده از برشِ لبه‌های کاغذ، رنگ‌آمیزیِ فیلم‌های شفاف و یا عروسک؛ و ثبت هر لحظه از قاب به شکل یک تصویر، و نمایشِ پیوسته تصاویر جایگزین شده، با تصاویر قبلی و معمولاً با ۲۴، ۲۵، ۳۰ و یا ۶۰ قاب در ثانیه، یک اثر پویانمایی ایجاد می‌شود.</p><br> text/html 2013-06-20T15:00:00+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم Chroma keying http://www.planfilm.ir/post/6 <img src="http://shortfilm.persiangig.com/Daad%201.jpg" alt="" align="left" height="130" hspace="10" border="0" vspace="10" width="172"> کروماکی یک تکنیک <a href="http://www.planfilm.ir/post/5" target="" title="">جلوه‌های ویژه </a>سینمایی و پس‌تولیدی برای روی هم قرار دادن چند نگاره ویا فیلم بر روی هم است.بدین صورت که از اشیا یا افراد تصاویری روبه روی پرده ای معمولاً سبز یا آبی گرفته شده (زیرا این رنگ بیشترین تضاد رنگ را با رنگ پوست انسان دارد) و با نگاره های مطلوب از پیرامون ادغام میگردند. text/html 2013-04-20T15:00:00+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم Visual effects http://www.planfilm.ir/post/5 <div align="justify"><img src="http://s6.picofile.com/file/8213370392/Compositing_an_Explosion_with_Fusion_3_850x510.jpg" alt="" align="left" height="122" hspace="10" border="0" vspace="10" width="235">در صنعت ساخت فیلم جلوه‌های ویژه دیداری به اقداماتی برای ایجاد و یا دستکاری در نماهای مختلف گفته می‌شود. جلوه‌های ویژه دیداری در واقع ترکیبی از نماهایی واقعی و تصاویری غیر واقعی از محیط است و به دلیل اینکه ساخت محیط واقعی غیرعملی، گران و خطرناک است از جلوه‌های ویژه دیداری استفاده می‌شود. امروزه این تصاویر با استفاده از نرم‌افزارهای ساخت پویانمایی و <span class="mw-redirect">شبیه‌سازی رایانه‌ای</span> انجام می‌شود. </div> text/html 2013-03-20T17:00:00+01:00 www.planfilm.ir پلان فیلم Full HD http://www.planfilm.ir/post/4 <div align="justify"><span class="mw-redirect"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Progressive_scan_hdtv.svg/440px-Progressive_scan_hdtv.svg.png" alt="" align="left" height="120" hspace="3" border="0" vspace="3" width="201">ویدئویی با وضوح بالا</span> است که وضوح خط عمودی آن ۱۰۸۰ مگاپیکسل است. خط افقی این مجموعه نیز ۱۹۲۰ مگاپیکسل است. حرف p از ابتدای کلمه progressive به معنی مترقی٬گرفته شده است. این فرمت نوع توسعه یافته فرمت i است که امروزه در بعضی از دستگاههای تصویری جدید مشاهده میشود. در بیان ساده می توان بزرگترین تفاوت فرمت ۱۰۸۰پی با ۱۰۸۰آی را در نحوه پردازش پیکسل ها و خطوط دانست. به طور کلی در فرمت ۱۰۸۰پی تمام خطوط و پیکسل‌ها در یک زمان پردازش می شود. پس به همین علت تصاویری که براساس این فرمت ساخته میشود فاقد هرگونه لرزش یا Flicker خواهد بود و کیفیت تصویر نسبت به ۱۰۸۰آی مطلوب‌تر خواهد بود .البته تفاوت کیفیت در i , p در تصاویر اکشن و سریع به خوبی نمایان است و در تصاویر معمولی و آرام تقریباً تفاوت با هم ندارند. مسلماً در روش progressive به پهنای باند بیشتری نیاز است از این رو سخت افزاری که استفاده میشود هم گرانتر است . البته معمولاً در اکثر این دستگاه ها کل عملیات به صورت interlacing انجام میگیرد، سپس در مرحله آخر یک چیپ سخت افزاری عملیات Deinterlacing را روی تصویر انجام میدهد و تصویر progressive تشکیل میشود. </div>